Đối với những sản phẩm bán ra, cửa hàng sẽ bảo hành với tất cả các sảnh phẩm theo lỗi của nhà sản xuất.

Thời gian bảo hành: trong vòng 1 tháng sau khi khách lấy hàng, những hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất như thủng vải, đứt chỉ (sản phẩm chưa sử dụng) thì được cửa hàng đổi mới hoặc trả lại tiền tương ứng nếu hết hàng.